شما طرفدار کدام تیم فوتبال هستید؟
(100%) 3
استقلال
(0%) 0
پرسپولیس

تعداد شرکت کنندگان : 3